Voordracht nieuwe griffier Blaricum

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Blaricum.

Ralph de Vries is voorgedragen voor de benoeming van waarnemend griffier per 1 januari 2018. De huidige griffier, de heer P. de Groot, gaat eind april met pensioen. De voordracht voorziet tevens in de benoeming als griffier per 28 april 2018.

Ralph de Vries was de afgelopen jaren werkzaam als lid van Provinciale Staten Utrecht en later als gedeputeerde van de provincies Utrecht en Noord-Holland. Hij heeft veel ervaring in het lokaal en provinciaal bestuur.

De gemeenteraad neemt op 28 november een besluit over de voordracht.


Meer nieuws

Blaricum Algemeen