Lagere lokale lasten voor Blaricummers

Blaricum.

De OZB voor woningen gaat in Blaricum met ingang van 2018 met 10% omlaag. Dat staat in de meerjarenbegroting die het college aan de raad heeft gepresenteerd. De tarieven voor riool en afvalstoffen blijven gelijk en worden niet aangepast aan de inflatie. De Blaricummers krijgen daardoor een lagere lokale belastingdruk.

Het college is tevreden over de financiële situatie. Wethouder Anne-Marie Kennis: “De cijfers voor de komende jaren laten een positief beeld zien. Het financiële beleid van de afgelopen jaren betaalt zich uit. Dankzij een ruim positief begrotingssaldo voor de jaren 2018 tot en met 2021 is er ruimte om te investeren”

Blaricum wil de financiële ruimte gebruiken voor investeringen in toekomstige projecten zoals wegen, de openbare ruimte, het sociale domein en een andere verbinding van het oude dorp naar de Bijvanck/Blaricummermeent.


Meer nieuws

Blaricum Overig