Regionale aanpak verward gedrag werkt

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Regio Gooi en Vechtstreek is hard op weg om een sluitende en succesvolle aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Dit blijkt uit de landelijke monitor. Die geeft een beeld hoe de regio’s het doen op het gebied zorg en ondersteuning voor mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen.

In onze regio is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Voor de zomer maakten de acht gemeenten met verschillende partners afspraken om mensen met verward gedrag te beschermen en op te vangen. Het Rijk gaf daarvoor ruim 200.000 euro subsidie.

Portefeuillehouder Sociaal domein Eric van der Want is tevreden over deze gezamenlijke aanpak die moet voorkomen dat deze groep mensen tussen wal en schip belandt: “Iedere dag boeken we hier meer resultaat op door elkaar sneller op te zoeken en daarmee sneller mensen naar passende zorg toe te leiden. Hierdoor worden onveilige situaties voorkomen.”


Meer nieuws

Regio Overig