Raad Huizen wil toch commercie in Boerderij

Huizen.

De gemeenteraad van Huizen wil de mogelijkheid van commerciële activiteiten in De Boerderij toch openlaten. Een amendement hiervoor van CDA, D66, GroenLinks en de PvdA bleek breed te worden gedragen in de raad. Alleen Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen stemden donderdagavond tegen.

Met behulp van een mediator was het college met de klagers en de directie van Spant! overeengekomen dat de Boerderij uitsluitend zal worden gebruikt voor tenminste veertig theatervoorstellingen en ander cultureel-sociaal gebruik. Het amendement stelt echter voor dat elk halfjaar gedurende de eerste twee jaar evaluatiegesprekken worden gehouden, waarin de mogelijkheid van commerciële activiteiten wordt besproken.
Het kan dan tot verruiming van de mogelijkheden komen als daarover een akkoord is bereikt tussen de directie van Spant! en een brede delegatie van direct omwonenden. Wethouder Gerrit Pas kon met dit amendement leven.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Huizen Politiek