Provincie investeert € 194 miljoen in natuur

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in 86 groene projecten en 9 subsidieregelingen voor de natuur.


Meer nieuws

Regio Overig