Punctualiteit busvervoer scoort goed

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

In Gooi en Vechtstreek sluit het aanbod van het openbaar busvervoer goed aan op de behoefte van reizigers. In deze gebieden werd in 2016 meer gebruik gemaakt van de bus. Dat blijkt uit het ov-jaarverslag 2016 dat dinsdag door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is goedgekeurd. Daarin is geconstateerd dat reizigers ook dit jaar het rapportcijfer 7,7 gaven. Noord-Holland is daarmee al drie jaar de beste OV-opdrachtgever van het land. Noord-Holland is opdrachtgever voor het ov in Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. Ook in het laatste gebied steeg het gebruik van het openbaar vervoer. In Haarlem/IJmond is een daling te zien. Meer dan 85% van de bussen rijdt op tijd, iets meer dan de gestelde norm. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat.
Populaire artikelen Aan reizigers is ook gevraagd hoe veilig zij zich voelen in het openbaar vervoer. Uit de hoge cijfers die busreizigers hiervoor hebben gegeven blijkt dat er een positief gevoel bij de veiligheid is in de bussen in Noord-Holland. Het aantal meldingen van incidenten is in 2016 9% gedaald ten opzichte van 2015, in totaal 330.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Regio Verkeer