Provincie: 'kom met voorstel voor samenwerking'

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Huizen, Blaricum en Laren kunnen eventueel doorgaan als zelfstandige gemeenten, maar dan moeten zij in de eerste week van oktober met een uitgewerkt voorstel voor samenwerking komen. Dat staat in de brief die Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland naar de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heeft gestuurd. In deze brief staan de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onlangs met alle gemeenten gehouden overleg.

Het plan van de drie gemeenten moet ‘geloofwaardig en overtuigend’ zijn en bijdragen aan de verbetering van de regionale bestuurskracht. Het zou in 2018 operationeel moeten zijn. Eemnes kan er eventueel aan meedoen.

GS is verder van mening dat Wijdemeren voor begin november moet besluiten tot een fusie met Hilversum. Die zou voor 2013 moeten plaatsvinden.


Meer nieuws

Regio Overig