Gooise Taalakkoord tegen laaggeletterdheid

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Tientallen partijen uit onderwijs, zorg en welzijn in de Gooi en Vechtstreek hebben het zogenaamde Taalakkoord ondertekend om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.
In onze regio gaat het om zo'n 12.000 inwoners, die onvoldoende taalvaardig zijn.
Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven informatie te gebruiken in het dagelijks leven.
In het Taalakkoord leggen deelnemende organisaties vast wat ze gaan doen om mensen te helpen die belemmeringen ondervinden door een te lage taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheid.
Zo biedt het UWV workshops om werkzoekenden taalvaardiger te maken.


Meer nieuws

Regio Overig