Regionaal Taalakkoord reikt 12.000 laaggeletterden de hand

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Donderdag 7 september ondertekenen tientallen partijen die in regio Gooi en Vechtstreek actief zijn het Taalakkoord. Dit akkoord verbindt de samenwerkende gemeenten in de regio en organisaties uit onderwijs, cultuur, zorg en welzijn in hun streven om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.

In regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo’n 12.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven.


Meer nieuws

Regio Overig