Quick Runners ’baas’ sporthal Wolfskamer

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Huizen.

Quick Runners ’baas’ sporthal Wolfskamer© foto quick runners
De sporthal is in 2014 feestelijk geopend.
Eddie de PaepeVandaag, 12:47
Basketbalvereniging Quick Runners gaat de gemeentelijke sporthal Wolfskamer beheren. In ruil daarvoor krijgt de club jaarlijks vijftien mille én de helft van de extra verhuurinkomsten.

Het Huizer college bekijkt momenteel de voor- en nadelen van het eventueel uitbesteden van het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties. Medio 2020 loopt het contract af met Optisport voor het beheer van sportcentrum De Meent, meldt wethouder Marianne Verhage aan de raad. ’In dat jaar dient ook het nodige groot onderhoud/renovatie plaats te vinden, waarbij gelijktijdig moet worden gekeken naar vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.’
Sijsjesberg
Populaire artikelen

Dode gevonden in water Huizen
Emanuels toont het shirt dat sneuvelde tijdens de schermutseling de hangjongeren.
’Politie wilde zaak Perronnetje klein houden’
De gemeente kan het beheer zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. ’Daarnaast kan worden gekeken naar mogelijke combinaties met het beheer van sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg.’ Het college komt, zo stond te lezen in de programmabegroting 2017, eind dit jaar met een advies. Dat wordt nu, zo is op te maken uit de brief van Verhage, ’uiterlijk medio 2019’.
Wolfskamer
Het belangrijkste probleem op korte termijn is de in 2014 in gebruik genomen sporthal Wolfskamer. Die heeft indertijd geen beheerder gekregen. Dit omdat er langlopende gebruiksovereenkomsten waren met de Quick Runners (aan wie ook de kantine wordt verhuurd), de Huizer Hockey Club en het Eklan College. En omdat er vaste afspraken waren met onder meer Volleybalvereniging Huizen. De basketballers fungeren voor de gemeente als contactpersoon voor als het gaat om kleine beheertaken zoals het doorgeven van dingen die kapot zijn of het melden van overlast.
Actief
Inmiddels krijgt de gemeente steeds meer verzoeken voor incidentele verhuur. Het gebruik van de sporthal, zo denken ze op het gemeentehuis, kan geoptimaliseerd worden door ’actief de markt op te gaan’. Dat vraagt dan wel om meer uitleg/coördinatie ter plekke en meer onderhoud. De ambtelijke capaciteit is echter beperkt.
Schoonmaak
Vandaar dat het college is ingegaan op het verzoek van Quick Runners, de hoofdgebruiker, om namens de gemeente de sporthal te mogen beheren. Het gaat daarbij onder meer om het gebruik van de ruimten, schoonmaak, klein onderhoud en toezicht. De gemeente blijft, als eigenaar, verantwoordelijk voor zaken als groot onderhoud, onderhoudscontracten en veiligheid. Het gaat om een experiment voor de duur van twee jaar.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Huizen Overig