Moeilijk jaar voor voedselbank

De Voedselbank Gooi en Omstreken had een moeilijk jaar, volgens het jaarverslag 2016.

De Voedselbank Gooi en Omstreken had een moeilijk jaar, volgens het jaarverslag 2016.

Hilversum.

De Voedselbank Gooi en Omstreken heeft in 2016 een moeilijk jaar achter de rug. De organisatie had een aantal financiële tegenvallers. Onder andere de schoonmaakkosten door de hogere eisen aan voedselveiligheid (6000 euro), onderhoud en schade aan voertuigen (5000 euro), ICT (15000 euro) en huurauto's (6000 euro) vielen duurder uit.

Ondanks dat de inkomsten van sponsors hoger waren dan begroot, heeft de Voedselbank daarom moeten interen op zijn reserves. "Maatregelen om deze negatieve ontwikkelingen te keren zijn en worden genomen. Zodra de staat van baten en lasten dat toelaat zullen we zo snel mogelijk onze reserves weer op peil moeten brengen," zegt voorzitter Lex Abels in het afgelopen week gepubliceerde jaarverslag.

In het afgelopen jaar zijn al veel maatregelen genomen die moeten leiden tot een grotere efficiency en professionalisering van de voedselbank. Die maatregelen vonden vooral plaats op het gebied van automatisering, in verband met de invoering van betere systemen en hulpmiddelen, en op het gebied van voedselveiligheid. "Het positieve resultaat daarvan is dat er steeds meer kwalitatief goede vers-­ en vriesproducten beschikbaar komen voor verstrekking aan onze cliënten, maar dit leidt dat wel weer tot hogere kosten op het gebied van opslag en transport."

Na een aantal jaren van groei, is het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank gestabiliseerd. In 2016 kregen in totaal 928 cliënten een voedselpakket, waarvan 389 nieuwe.


Meer nieuws

Hilversum Overig