Vernieuwd Erfgooierscollege in 2019

Huizen.

Eind 2019 hoopt het Erfgooierscollege in een vernieuwd schoolgebouw te zitten.
De gemeenteraad van Huizen heeft hiervoor het geld beschikbaar gesteld.
Het oudste gedeelte van de school staat er al sinds 1981 en is gebouwd volgens de normen van tijdelijke huisvesting na de brand van de school.
Volgens plaatsvervangend rector Jaap Augustijn vraagt het onderwijs tegenwoordig om kleinere overlegruimtes en grotere studiezalen.
Er zal zo gebouwd moeten worden dat de ruimtes makkelijk aangepast kunnen worden als het onderwijs dat vraagt.
Er is met de gemeente afgesproken dat er een school wordt gebouwd voor 1.050 leerlingen.


Meer nieuws

Huizen Overig