Versa Welzijn wil meer subsidie

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Hilversum.

De gemeente Hilversum gaat onderzoeken of de vraag van Versa Welzijn om meer subsidie voor 2018 terecht is. Versa Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend waarin ze ruim 1,3 miljoen euro meer vraagt dan door de gemeenteraad is begroot.

Volgens Versa is er ruim drie miljoen euro nodig om aan de door de gemeente gestelde kaders van de subsidieaanvraag te kunnen voldoen, en nog eens 3,8 miljoen euro voor verbetering van de ondersteuning aan inwoners. De gemeente heeft echter een maximum subsidiebedrag van 2,8 miljoen euro vastgesteld.

De gemeente heeft de subsidiebedragen gebaseerd op de voor 2017 beschikte subsidies. "Hiermee wordt voor de inwoners van Hilversum de continuïteit van de huidige voorzieningen geborgd voor het jaar 2018, en wordt Versa Welzijn in staat gesteld haar huidige medewerkers in dienst te houden en het risico op frictiekosten zelf te kunnen dragen", aldus wethouder Van der Want aan de gemeenteraad.

De komende vijf maanden gaat de gemeente bekijken of Versa Welzijn in 2018 inderdaad meer subsidie nodig heeft.


Meer nieuws

Hilversum Politiek