Blaricummers geven hun dorp hoog rapportcijfer

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Blaricum.

De Blaricummers geven hun eigen buurt een hoog cijfer. De stelling ‘ik voel me thuis in deze buurt’ werd gesteund door meer dan 90% van de ondervraagden. Dat blijkt uit een onderzoek dat eind vorig jaar werd gehouden in opdracht van de gemeente. Ook het eigen welbevinden en de gezondheid krijgen van de bijna 600 Blaricummers die de vragenlijsten invulden een hoog rapportcijfer. De gemeente noemt deze uitslag ‘heel positief’.

Op de vraag of het gemeentebestuur luistert naar de inwoners wordt verdeeld gereageerd. Drie op de 10 Blaricummers vindt van wel. Een vrijwel even groot percentage is het daarmee oneens. De rest reageert neutraal.

Van de inwoners die de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de gemeente, deden de meesten dat via de balie of de telefoon. Een derde van de inwoners heeft middels het via internet contact gehad met de gemeente en voor een op de vijf is het contact via de mail verlopen.


Meer nieuws

Blaricum Overig