Mogelijke fusie veiligheidsregio's

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland onderzoeken of het niet beter is om te fuseren, zodat de toekomstbestendigheid van de veiligheidsregio's is gewaarborgd.

Eerder was al sprake van een nauwere samenwerking.

Samenwerking met Flevoland zou financiële voordelen kunnen opleveren.

Tevens zou het Gooi gebruik kunnen maken van het oefenterrein van de buren, nu Crailo onbetaalbaar dreigt te worden.


Meer nieuws

Regio Overig