BEL houdt goed toezicht op kinderopvang

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

De BEL.

De BEL-gemeenten houden goed toezicht op de kinderopvang. De gemeenten krijgen van de Inspectie voor het Onderwijs hiervoor de A-status. Dit is de hoogste status die deze inspectie toekent.

De gemeenten hebben de wettelijke taak te letten op de kwaliteit van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Dat doen zij onder meer door jaarlijkse inspecties. Hierover leggen zij verantwoording af aan het ministerie van OCW. Het toezicht wordt, in opdracht van de BEL-gemeenten, uitgevoerd door de GGD.


Meer nieuws

De BEL Overig