Blaricum laat evaluatie blauwe zone uitvoeren

De blauwe zone in Blaricum

De blauwe zone in Blaricum

Blaricum.

Blaricum gaat de blauwe zone evalueren. Eind vorig jaar is in het Oude Dorp deze zone ingevoerd om tot een betere benutting van de parkeercapaciteit te komen. De gemeente wil graag weten hoe de zone wordt ervaren. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de huidige parkeersituatie en de tevredenheid van inwoners en ondernemers over de blauwe zone.

Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen is gekozen voor een aanpak die bestaat uit vier onderdelen: een parkeeronderzoek, een online enquête onder ondernemers, een online enquête onder bewoners en een gesprek met BOA’s. Het gehele onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Blaricum uitgevoerd door adviesbureau Keypoint.

Bewoners kunnen de enquête, die bestaat uit open en gesloten vragen, tot en met 16 juli 2017 invullen via www.keypoint.eu/BlauweZoneBlaricum. Ondernemers krijgen een aparte enquête toegestuurd. Ondernemers die ook inwoner van Blaricum zijn, kunnen beide enquêtes invullen. De resultaten worden naar verwachting dit najaar bekend.


Meer nieuws

Blaricum Overig