Tergooi behaalt positief resultaat over 2016

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Tergooi sluit 2016 af met een positief resultaat van € 15,1 miljoen. Dit is ruim boven het resultaat van € 4,4 miljoen in 2015. Dat laat het ziekenhuis weten.

De winst in 2016 is vooral behaald door een eenmalige schenking van de Stichting tot Bijstand. Deze stichting geeft Tergooi financiële steun om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het genormaliseerde resultaat 2016 komt uit op ruim € 1,8 miljoen. Dit is vrijwel gelijk aan het voorafgaand begrote resultaat van € 2,0 miljoen. Het ziekenhuis wil in 2017 verdere besparingen invoeren om de afgesproken resultaten te behalen.

Tergooi heeft in 2016 stappen gezet om verder invulling te kunnen geven aan de zorg voor de toekomst. Daarnaast heeft het ziekenhuis de financieringsovereenkomst voor de eerste fase van de nieuwbouw in Hilversum met de banken ondertekend en is het elektronisch patiëntendossier (EPD) succesvol ingevoerd. Dankzij dit systeem hebben zorgverleners overal en altijd alle patiënteninformatie voorhanden.


Meer nieuws

Regio Overig