Oplossing in langlopend HOV-dossier

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Huizen.

Huizen en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het HOV-traject in Huizen. Die gaat over de variant ‘meerijden via de Meent’. Het twistpunt daarbij was de door de provincie gewenste doorsteek voor de snelle bus bij het appartementencomplex De Regentesse. Die is nu van de baan. In plaats daarvan komt er op de kruising van de Huizermaatweg en de Bovenmaatweg een extra linksaf strook.

“Dit is een prima oplossing voor Huizen,” zegt verantwoordelijk wethouder Gerrit Pas. Tot 2014 was er in Huizen nog sprake van de aanleg van een vrije busbaan. Het nieuwe college koos voor de meerijvariant.

De provincie en de gemeente Huizen verwachten dat de nu gekozen oplossing voor zo’n 10 jaar zal voldoen aan de eisen van het HOV-vervoer. Als toch uit metingen blijkt dat hieraan niet wordt voldaan zal Huizen binnen een half jaar met alternatieven moeten komen. “De doorsteek komt pas ter sprake als alle andere opties bekeken zijn, “zegt de wethouder. Die eraan toevoegt dat hij het proces met vertrouwen tegenmoet ziet.

Huizen zal de afspraken in een brief aan de provincie bevestigen. De raad neemt op 13 juli 2017 een besluit over deze brief.


Meer nieuws

Huizen Overig