Tergooi publiceert behandeltarief per zorgverzekeraar

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Regio.

Tergooi maakt zijn behandeltarieven per gecontracteerde zorgverzekeraar openbaar. Het betreft de tarieven tot € 885. Dat is het maximale eigen-risicobedrag.

Met het openbaar maken van de tarieven komt Tergooi tegemoet aan de wens van veel verzekerden en consumentenorganisaties. Tergooi onderhandelt met de verschillende. Hierdoor kan er per zorgverzekeraar een verschil ontstaan in de prijs die voor een behandeling in rekening wordt gebracht.

Patiënten kunnen op www.tergooi.nl/tarieven vooraf inzien hoeveel een bepaalde behandeling kost.


Meer nieuws

Regio Overig