Positieve beoordeling BEL-gemeenten

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

De BEL.

Blaricum, Eemnes en Laren zijn dit jaar opnieuw beoordeeld in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Daarbij ging het om de processen op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht. Daartoe behoren milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het is de taak van de provincie om te kijken hoe gemeenten het doen.

Blaricum en Laren werden beoordeeld met ‘adequaat’ en Eemnes met ‘redelijk adequaat’. Blaricum en Laren kregen een compliment.

“Uw gemeente is vorig jaar als redelijk adequaat beoordeeld en u hebt in 2016 dus een flinke sprong voorwaarts gemaakt, complimenten hiervoor, ” aldus de provincie Noord-Holland.


Meer nieuws

De BEL Overig