Eemnes stelt bouw tijdelijke woningen uit

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Eemnes.

Het college van B&W van Eemnes stelt de gemeenteraad voor om de bouw van vier tijdelijke woningen voor statushouders aan het Wilgenpad met maximaal één jaar uit te stellen.

Deze woningen zijn nog niet nodig omdat Eemnes zijn taakstelling inmiddels al heeft gerealiseerd. Die bestaat uit de huisvesting 16 statushouders in 2016 en 24 in dit jaar.

Het terrein aan het Wilgenpad kwam in beeld tijdens een eerdere oriëntatie op huisvestingslocaties voor statushouders. De locatieraad van de Rooms-Katholieke kerk, die erg betrokken is bij de problematiek van de statushouders, heeft het terrein aan de gemeente aangeboden voor een periode van vijf jaar.

Het college is dan ook in goed overleg met de parochie tot het voorstel gekomen om de bouw met maximaal één jaar uit te stellen. De voorbereidingen voor de vergunningaanvraag worden wel afgerond, zodat er direct een bouwaanvraag ingediend kan worden als de vluchtelingensituatie wijzigt.


Meer nieuws

Eemnes Overig