Vluchtelingenkinderen bezoeken bibliotheek

Huizen.

Donderdagochtend 8 juni brengen alle leerlingen van de Taalschool de Dubbeldekker voor het eerst een bezoek aan de bibliotheek in Huizen. Deze vluchtelingkinderen met verblijfsstatus komen onder andere uit Syrië en gaan naar de Taalschool om zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen te maken.

Tijdens dit bezoek leren zij hoe ze zelf een leuk boek kunnen uitzoeken en gaan zij door middel van verschillende opdrachten en spelletjes aan de slag met boeken en de Nederlandse taal. Uiteindelijk gaan alle leerlingen met een zelfgekozen leenboek naar huis. Bij dit bezoek zijn tolken aanwezig.

De bibliotheek doet veel om het lezen te bevorderen en taalachterstand terug te dringen. De Taalschool is hierin één van de samenwerkingspartners. Samen maken wij voor de leerlingen de drempel naar boeken lezen en het ontwikkelen van de Nederlandse taal zo laag mogelijk. Uiteraard stimuleert de bibliotheek dit voor alle kinderen, en de meeste scholen weten hun weg naar de bibliotheek al prima te vinden.

De Taalschool de Dubbeldekker is voor kinderen van vluchtelingen die een verblijfstatus hebben en wonen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het is belangrijk voor kinderen om snel de Nederlandse taal te leren, zodat ze verder kunnen met hun ontwikkeling. Daarnaast wordt lesgegeven in andere vakken zoals rekenen en inburgering. Ook worden er uitstapjes gemaakt, zoals het bezoek aan de bibliotheek op 8 juni aanstaande. Dit alles met de bedoeling elkaar goed te leren kennen waardoor ze elkaar kunnen helpen bij de integratie. Na een jaar gaan de kinderen naar het regulier onderwijs.


Meer nieuws

Huizen Overig