Regio gaat mensen met verward gedrag beter helpen

Wethouder Eric van der Want (H'sum) ondertekent namens de regio (Foto: Dick Jongerden, RGV)

Wethouder Eric van der Want (H'sum) ondertekent namens de regio (Foto: Dick Jongerden, RGV)

Regio.

De acht gemeenten in onze regio gaan samenwerken om de opvang van mensen met verward gedrag aan te pakken. Zij hebben hiervoor onlangs een overeenkomst gesloten met verschillende organisaties.

In deze overeenkomst is vastgelegd hoe de gemeenten mensen met verward gedrag willen beschermen en opvangen om zo het aantal incidenten terugdringen. Het gaat daarbij om mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

De partners spraken af de verschillende hulpverleningsketens op elkaar af te stemmen, professionals bij te scholen inzake psychiatrische hulpverlening en de cliënt en zijn naasten beter te betrekken bij zijn hulpverlening. In de regio Gooi en Vechtstreek ging het in 2016 om 861 meldingen en dit aantal stijgt jaarlijks.


Meer nieuws

Regio Overig