Boekje over 20 jaar Keugat

Hansje Doll (2e van r) krijgt boekje (Foto: Bob Awick/HuizerNieuws)

Hansje Doll (2e van r) krijgt boekje (Foto: Bob Awick/HuizerNieuws)

Huizen.

Vrienden van het Oude Dorp Huizen hebben zaterdagmorgen 27 mei aan oud-voorzitter Hansje Doll een exemplaar van het boekje 'Het Gat van Huizen' overhandigd. Het boekje gaat over 20 jaar Keugat, het lege gebied aan de Keucheniusstraat dat nu eindelijk een invulling krijgt.

In het boekje zoeken de vrienden naar aan antwoord op een brandende vraag. Die is: "Hoe kan het zijn dat na meer dan 20 jaar politiek gesteggel, gedoe met projectontwikkelaars en grondeigenaren, kortgedingen en rechtszaken, protesten tot aan de Raad van State, het participatietraject binnen de gestelde deadline geleid heeft tot in elk geval een licht aan het einde van de tunnel?"
Het is geen gedetailleerde geschiedschrijving. In de proloog staat daarover: "Zie het als een naslagwerk, een herinnering, onder andere gebaseerd op talloze krantenartikelen en input van betrokkenen."

Voor geïnteresseerden is het boekje is verkrijgbaar voor 7.95 euro en is het te bestellen bij Charlotte Fontein via info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl.

Bron: HuizerNieuws.nl


Meer nieuws

Huizen Overig