Blaricumse meerjarenbegroting heeft positief saldo

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Blaricum.

De komende jaren heeft de begroting van Blaricum een positief saldo. Dat staat in de kadernota voor 2018 en de jaren erna. Het overschot is het gevolg van de woningbouw in de Blaricummermeent. Die leidt tot een hogere uitkering van het Rijk en meer OZB-inkomsten. In de jaren 2018 tot en met 2021 is er daarom nog een fors bedrag beschikbaar voor incidentele nieuwe initiatieven, zo schrijft het Blaricums college in de kadernota.

Blaricum wil de komende jaren geld uittrekken voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Verschillende maatschappelijke activiteiten krijgen een vast budget in de begroting en ook het sociaal wijkteam wordt uitgebreid.

Verder wordt er in 2018 een plan opgesteld voor het groot onderhoud van de 40 jaar oude Bijvanck. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor meer kleur en fleur in de plantsoenen en plantenbakken.

Ook de toekomst van Blaricum als zelfstandige gemeente krijgt aandacht nu de provincie is gestart met een herindelingsprocedure. De gemeente vindt het belangrijk geld uit te trekken voor het voeren van de dialoog met inwoners over hun wensen, behoeftes en ideeën.

De raad vergadert op 4 juli over de nota.


Meer nieuws

Blaricum Overig