Speelplaats Twijg gered

Speeltuin aan de Twijg in Huizen

Speeltuin aan de Twijg in Huizen

Huizen.

De speelplaats aan de Twijg behoudt de komende tien jaar haar bestaansrecht. Tot deze beslissing is de gemeente alsnog gekomen, nadat de buurt in verweer is gegaan tegen de aangekondigde opheffing. Wij gaan de speelplaats aan de Twijg opheffen,'deelde een ambtenaar middels een brief aan alle omwonenden van de speelplaats mee. Geen inspraak, noch inventarisatie, maar een decreet opgelegd vanuit de gemeente aan haar inwoners. Een opheffing die volkomen onverwachts uit de lucht viel. Alleen al de toon van de brief en het eenzijdig besluit, schoot bij alle bewoners rondom de speelplaats van de Stam, Stobbe en Twijg compleet in het verkeerde keelgat. De gemeente is er toch voor haar inwoners en niet andersom? De gehele buurt sloeg spontaan de handen inéén. Verweerbrieven werden opgesteld en verstuurd. Een handtekeningactie voor 'handhaving van de speelplaats' leverde een 100% score op en er volgde een gesprek met drie afgevaardigden van de buurt en wethouder mevrouw M. Verhage. De gemeente heeft, na al deze acties haar besluit om de speelplaats te sluiten, herzien en heeft vervolgens het bestaansrecht van de speelplaats met minimaal tien jaar ver]engd. De buurt rondom de speelplaats is enorm blij, dat de gemeente bij monde van de wethouder, haar verantwoording heeft genomen en de moed heeft getoond om haar beleid aan te passen ten behoeve van de inwoners van de Stam, Stobbe en Twijg. De buurtbewoners, maar bovenal de kleine kinderen, zijn de gemeente daar heel dankbaar voor.

Door: Henk Wiesenekker, Twijg 12


Meer nieuws

Huizen Overig