Marktkooplui 'gemeente communiceert slecht'

De VVD Huizen wil dat de gemeente beter gaat communiceren met de marktkooplui

De VVD Huizen wil dat de gemeente beter gaat communiceren met de marktkooplui

Huizen.

“Uit gesprekken met ondernemers op de markt is ons gebleken, dat er een grote onvrede is over de gang van zaken op de markt.” Dat schrijft de VVD Huizen in een toelichting bij de vragen die de partij over dit onderwerp aan het college heeft gesteld. “Er wordt door de gemeente slecht gecommuniceerd en slecht geluisterd naar de geluiden en wensen van deze ondernemers,” aldus de partij.

De VVD wil weten of deze kritiek voor het college aanleiding is de communicatie met de ondernemers op de markt te verbeteren.

Ook een van de ondernemers van de Vershof in de Kerkstraat heeft klachten. Die hebben te maken met de komst van de marktkraam van een poelier voor zijn deur. Volgens de gemeente is verplaatsing niet mogelijk omdat de stroomvoorziening dat niet toelaat. De VVD wil weten of de gemeente bereid is geld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding hiervan.

Ook dringt de partij aan op een gesprek tussen de portefeuillehouder en de betrokken ondernemer om mogelijke oplossingen te bespreken. Tot nu toe is dit overleg beperkt gebleven tot mailverkeer.


Meer nieuws

Huizen Overig