Verkeer, armoedebestrijding en jeugd speerpunten kadernota Eemnes

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Eemnes.

De Kadernota van de gemeente Eemnes voor 2018 en de jaren erna laat zien dat er ruimte blijft voor investeringen. Deze zullen vooral worden aangewend om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te bevorderen. Een groot deel van de beschikbare 2 miljoen zal daaraan worden besteed.

In het sociaal domein wil de gemeente Eemnes innoveren, waarbij armoedebestrijding en jeugdzorg belangrijke speerpunten zijn. Ook op terrein van bestuur en participatie wil de gemeente vernieuwen. Eemnes wil een ´gebiedsmanager´ aanstellen. Die moet het contact tussen de gemeente en de inwoners verbeteren.

Eemnes trekt in 2018 opnieuw extra geld uit voor meer handhaving op illegaal (ver)bouwen en voor eigen beleid in het sociaal domein. Verder er zal er een nog onbekend bedrag gemoeid zijn met het aangekondigde actieplan ‘Klimaatneutraal in 2030’. Definitieve keuzes naar aanleiding van die ambitie zullen pas na de verkiezingen van 2018 worden gemaakt.

De raad vergadert in juni over deze nota.


Meer nieuws

Eemnes Overig