Ambulancezorg hoog gewaardeerd

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Regio.

De RAV Gooi en Vechtstreek heeft vorig jaar meegedaan aan een landelijk onderzoek naar ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. De resultaten zijn op 8 mei verschenen. Daaruit blijkt dat de inwoners van de regio positief zijn over de geleverde zorg. De RAV scoort zelfs hoger dan gemiddeld.

De ondervraagden in onze regio waren vooral positief over de bejegening, de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de overdracht vanuit de ambulance naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener.

Uit het onderzoek komen ook enkele verbeterpunten naar voren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis wellicht nog beter.


Meer nieuws

Regio Overig