Laren schort verplichting tot afkoppelen tijdelijk op

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Laren.

Het college van Laren heeft de afkoppelverplichting tot eind 2017 opgeschort. Het college gebruikt deze periode om de aanpak van de wateroverlast tegen het licht te houden. Dit gebeurt samen met bewoners en de raad. Doel is om gezamenlijk tot een breed gedragen plan van aanpak te komen. Het college hoopt dit plan eind van het jaar ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

De afgelopen tijd heeft de gemeente veel kritische reacties ontvangen. Volgens sommige inwoners was er een groot verschil tussen de aanvankelijk geraamde kosten en de werkelijke kosten voor het afkoppelen van hun huis.

Wethouder Ton Stam: “Het college neemt deze reacties van de inwoners zeer serieus en begrijpt dat velen zich zorgen maken over de huidige aanpak en de mogelijke kosten die deze met zich meebrengt. Wij hebben daarom besloten om de verplichting tot afkoppelen tot eind van het jaar op te schorten. Voor de inwoners van Laren betekent dit dat zij uiteraard mogen afkoppelen, maar dat zij hiertoe tot eind van het jaar niet verplicht zijn.“


Meer nieuws

Laren Overig