Ophef in Eemnes over veld 4

SV Eemnes

SV Eemnes

Eemnes.

Het bestuur van SV Eemnes wil opheldering van de gemeente over de gang van zaken rond veld 4 waar het Huis van Eemnes is gepland. ’Bij het huidige bestuur leeft de gedachte dat SV Eemnes bewust buiten het besluitvormingsproces is gehouden’, schrijft voorzitter Bart Nouwens aan raad en college.
’Bij een aantal leden leeft echter het idee dat het bestuur het allemaal bewust heeft laten lopen. U zult begrijpen dat dit de eensgezindheid binnen de vereniging geenszins ten goede komt.’ Aanleiding voor de brief is de raadsvergadering van 13 maart. Daar deed verantwoordelijk wethouder Niels Rood uit de doeken dat de club in gesprekken met hem geen probleem had met het vervallen van het veld. ’Een relaas dat met verwondering is aangehoord’, aldus Nouwens. ’Navraag bij oud-voorzitter Rob Kies leerde ons, dat er helemaal geen gesprek is geweest met betrekking tot de voorgenomen locatie.’ 1077 handtekeningen Tegen het verlies van veld 4 zijn door leden van de club 1077 handtekeningen in het dorp verzameld. Insprekers en een volle tribune bij de gemeenteraad brachten collegepartijen D66, CDA en PvdA niet van hun stuk. Idem dito de VVD, de ex-collegepartij die de veld 4-locatie voor het Huis van Eemnes (sporthal-bibliotheek) heeft bedacht. In juli besluit de raad over het benodigde bestemmingsplan. In de raadsvergadering vorige maand constateerde wethouder Niels Rood dat het clubbestuur en leden een jaar geleden, tijdens de inspraakfase, geen punt van veld 4 hebben gemaakt. Reserveren In een reactie op de brief geeft hij een toelichting. ,,In de brief wordt gerefereerd aan een opmerking van mij, over gesprekken die zouden hebben plaatsgevonden tussen gemeente Eemnes en SV Eemnes. Ik doelde toen op het gegeven, dat het ’reserveren’ van veld 4 voor toekomstige groei van de voetbalclub, niet meer aan de orde was in contacten met de voetbalclub, na de herinrichting van het gebied in 2007. De raad is hierover in december 2014 ook geïnformeerd, via het raadsvoorstel over het overdragen van het onderhoud aan SV Eemnes en de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden.’’ Inleveren Fragment uit dat raadsvoorstel: ’Bij de realisatie van de plannen rondom het Dorpshart heeft de brandweerkazerne een nieuwe plek gekregen op het trainingsveld van de SV Eemnes. In ruil voor het ’inleveren’ van dit veld is veld 3 vervangen door een kunstgrasveld. Sindsdien beschikt de vereniging over 3 velden en mag men als overloop het openbare veld achter Impuls gebruiken. Dit veld voldoet qua afmetingen, belijning en drainage niet aan de KNVB-normen en is dus hooguit geschikt voor warming up. Ook is het exclusieve gebruik van dit veld door de SV Eemnes door de gemeente steeds afgewezen. Principebesluit ,,Mijn opmerking was in dezelfde lijn. Na het principebesluit van de raad (wat anders was dan het voorstel van het college) over de locatie van het Huis van Eemnes, is het raadsbesluit met het bestuur in informerende zin besproken, zoals de brief aan de gemeenteraad correct stelt. In de afweging over de locatiekeuze door de raad eind 2014 heeft een ’claim’ van de voetbalclub op deze locatie geen belangrijke rol gespeeld, omdat het nooit de bedoeling is geweest om dit veld te gebruiken voor eventuele groei van de voetbalclub; en helemaal niet nadat gekozen was voor het verhogen van de trainingscapaciteit door drie kunstgrasvelden aan te leggen. Geen signaal In de uitnodigingsbrief en overige communicatie voor de Ronde, gedateerd 20 april 2016, is de mogelijkheid van realisatie op veld 4 nadrukkelijk genoemd. In die Ronde is geen signaal namens bestuur of afzonderlijke (groepen) leden van SV Eemnes afgegeven wat de raad heeft kunnen betrekken in de uiteindelijke afweging.’’

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Eemnes Overig