Gemeente Huizen ontevreden over Keucheniusonderzoek

Keucheniusstraat

Keucheniusstraat

Huizen.

De gemeenteraad van Huizen is ontevreden over een onderzoek dat is gedaan naar het parkeren rond de Keucheniusstraat. Eén van de opties zou zijn om de 2 parkeergarages te koppelen. Dat gaat 19 miljoen euro kosten. Dit werd volgens de eigenaren van de garages als "onmogelijk" aangegeven. De Huizense coalite-partijen hadden gevraagd om ook alternatieven aan te geven, maar juist dat ontbreekt in het voorstel. D66 wethouder Marlous Verbeek heeft opdracht gekregen om de alternatieven serieus te onderzoeken.

Details

Een meerderheid van de raad reageerde kritisch op de uitvoer van een onderzoek naar logistieke en parkeerproblemen rondom de Keucheniusstraat. Volgens de partijen is er te veel gekeken naar onmogelijkheden en zijn alternatieven niet goed onderzocht. Wethouder Marlous Verbeek (D66) oordeelde anders. Het onderzoek werd uitgevoerd na een ingediende motie. Hierin riep een meerderheid van de raad het college op om alternatieven te onderzoeken op het gebied van verkeerscirculatie, logistiek en bevoorrading en een alternatieve parkeerontsluiting buiten het gebied Kerkstraat-Keucheniusstraat-Tuinstraat. Daarnaast moest het college 'serieus' in gesprek met de eigenaren van beide parkeergarages om de mogelijkheden te inventariseren, bijvoorbeeld het koppelen van beide garages. Deze resultaten zouden begin april gepresenteerd moeten worden.

Onmogelijk

Eind februari kwam de wethouder echter al met een melding naar buiten. Uit gesprekken met de eigenaren van de parkeergarages kwam naar voren dat het koppelen van de garages onmogelijk was. Ook commercieel gezien zou de koppeling niet werken, was de boodschap van de eigenaren.

Bron: HuizerNieuws.nl


Meer nieuws

Huizen Overig