Waardering regio-wethouders voor Versa Welzijn

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Regio.

De wethouders van de regiogemeenten hebben waardering voor de inzet van de medewerkers van Versa Welzijn. Dat schrijven zij in een brief aan de Raad van Toezicht van deze welzijnsorganisatie die actief is in de Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding voor deze brief is het plotseling vertrek van directeur-bestuurder Claire Schröder. De Raad van Toezicht schrijft op de website van de organisatie dat haar vertrek het gevolg is van ‘een wezenlijk verschil van inzicht over het te voeren beleid.’

Wethouder Janny Bakker van Huizen zegt in een toelichting op de brief dat in Huizen Versa Welzijn een belangrijke partner is bij de verschuiving van ‘zorg’ naar ‘welzijn. Zij noemt als vernieuwende voorbeelden het Geheugenhuis, Tijd voor Meedoen, 'Om de hoek' en de sociale wijkteams.

De wethouders schrijven verder dat de regiogemeenten samen met Versa Welzijn willen werken aan een ‘innovatief en sterk welzijn met al zijn lokale nuances.’


Meer nieuws

Regio Overig