Slingerbosch mag van Huizen uitbreiden

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Huizen.

De gemeente Huizen legt de protesten van vier buren tegen de uitbreiding van zorgresidentie Slingerbosch in villawijk Crailo naast zich neer. Terecht, oordeelt de commissie voor de bezwaarschriften. Slingerbosch ligt aan de Amersfoortsestraatweg (nr. 202) - nabij de A1 - en is een van de vestigingen van de landelijke zorgorganisatie Domus Magnus. In de uit 1939 daterende villa zijn zestien appartementen voor senioren gebouwd. De bewoners van de woongroep - gemiddelde leeftijd 85 jaar - hebben een eigen woon/slaapkamer en badkamer en delen de woonkamer, keuken en tuin. Domus Magnus (DS Group) wil Slingerbosch aan de zijkant uitbreiden met acht wooneenheden (studio’s). De gemeente heeft hiervoor in september vorig jaar een vergunning verleend.

Vier bewoners van de Nieuwe Blaricummerweg en de Beukenlaan hebben daarop bezwaarschriften ingediend. De ’gigantische’ uitbreiding gaat volgens de villabewoners gepaard met een ernstige inbreuk op hun privacy, een toename van overlast en verkeersonveiligheid, verlies van (zon)licht, uitzicht, ’vrij wonen’ en het rustige karakter van de natuurlijke omgeving, en een forse waardedaling van hun woningen. Verder wijzen zij op de kap van ’veel oude bomen’ in een gebied waar ’veel bijzondere diersoorten zoals de havik en vleermuis’ voorkomen. En dat de zorgresidentie zoveel mogelijk financieel gewin (de bewoners betalen vier mille per maand) probeert te slaan uit de locatie en daarbij de belangen van omwonenden en verkeersdeelnemers ’volledig en zeer meedogenloos’ negeert. Een buurman stelt dat hij zijn villa nooit had gekocht als het bouwplan bekend zou zijn geweest. Het voelt alsof de gemeente op slinkse manier het plan probeert door te drukken. Wil Slingerbosch per se uitbreiden, dan moet dat aan de voorzijde van de villa, stellen de bezwaarmakers.

De commissie is het echter eens met het besluit en het verweer van de gemeente. Zo wordt onder meer geconstateerd dat de uitbreiding weliswaar niet op het bouwvlak geprojecteerd is (waarvoor een speciale procedure nodig is), maar wel ruim binnen wat is toegestaan (in totaal straks 753 van de 1000 m2). Nieuwbouw en doelgroep passen binnen de groene villawijk. De argumenten van Slingerbosch om aan de zijkant en niet aan de voorkant van het hoofdgebouw te willen bouwen, snijden volgens de commissie ’vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt’ hout. ’De gekozen plek is de meest logische.’

Woongenot

De villa’s van de boze buren staan op minimaal vijftig meter van de nieuwbouw en worden omgeven door (deels groenblijvende) bomen en struiken. Van een ernstige aantasting van woongenot (schaduw, uitzicht, privacy, woningwaarde etc.) is volgens de commissie geen sprake. Verder worden er maar zes bomen gekapt en er zijn er ’geen of onvoldoende beschermde diersoorten’ aangetroffen. ’In de buurt van de uitbreiding is ooit een specht gesignaleerd’, aldus de gemeente fijntjes tijdens de hoorzitting.
Nu de gemeente alsnog een verkeersonderzoek heeft uitgevoerd, oordeelt de commissie dat alle bezwaren ongegrond zijn en dat de bouwvergunning terecht is verleend.


Meer nieuws

Huizen Overig