Gewijzigde ophaaldag in verband met Pasen

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Regio.

De inzameling van het huishoudelijk afval van maandag 17 april (2e Paasdag) vindt plaats op dinsdag 18 april. Dit geldt voor zowel de minicontainers, de huisvuilzakken, de boven- en ondergrondse verzamelcontainers als voor de pmd-zakken.

Op dinsdag 18 april zamelen de GAD-wagens in meerdere wijken in. Het kan daarom gebeuren dat het aan de weg geplaatste afval op een ander moment van de dag wordt opgehaald dan u gewend bent. Dat kan uitlopen tot 21:00 uur.

Op Goede Vrijdag 14 april wordt het huishoudelijk afval gewoon opgehaald. Ook de scheidingsstations zijn die dag open.


Meer nieuws

Regio Overig