Afkoppeling daken veel duurder

Laren.

Laren wil dat huiseigenaren in de toekomst een deel van het regenwater niet langer op het riool lozen. Dit om de wateroverlast bij hevige regen te beperken. Deze zogenaamde afkoppeling valt veel duurder uit dan de gemiddeld 1000 euro die aanvankelijk was becijferd. Dat meldt de Gooi en Eemlander.

Uit een kostenberekening blijkt dat deze maatregel de huiseigenaren iets meer dan 1700 euro gaat kosten. Bij complexe ingrepen kan dit bedrag nog veel hoger worden. “Ik ben daarvan geschrokken”, zegt verantwoordelijk wethouder Ton Stam tegen de krant. “We willen, na overleg met de gemeenteraad, kijken naar deze uitschieters.”

Het gaat wat Stam betreft niet betekenen dat iedereen die boven het gemiddelde uitkomt, geld van de gemeente krijgt. Er wordt in eerste instantie gedacht aan een pakket van aanvullende maatregelen die de kosten kunnen drukken. De Larense politiek bespreekt de stand van zaken dinsdagavond 18 april in de openbare commissie Ruimte & Infrastructuur.


Meer nieuws uit Laren