Lokalennood twee basisscholen Blaricum

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Blaricum.

Het gaat zo goed met leerlingenaantallen van de twee basisscholen in Blaricum (OBB in het Oude Dorp en de Pionier in de Bijvanck) dat er actie ondernomen moet worden om knelpunten op te lossen. Dat blijkt uit een ambtelijk memo aan de Blaricumse gemeenteraad en het college.

Zo wijkt de OBB af van eerdere (dalende) prognoses door een magneet-werking in de vorm van het hoogbegaafde onderwijs. En dat zal niet afnemen sinds de school begin dit jaar het vrij exclusieve predicaat ’Excellente School’ ontving. Dit levert eveneens regionale aantrekkingskracht op. Een toename van niet-Blaricumse leerlingen van 32 naar 44 procent. Ze komen vooral uit Huizen, Gooise Meren en Hilversum. Dit betekent ook meer autoverkeer van brengende/afhalende ouders, een probleem dat de gemeente wil aanpakken in samenwerking met de school. De OBB-directie verwacht vanaf 2018-2019 extra onderwijsruimte nodig te hebben. Dat zou deels kunnen worden opgevangen via een lokaal van de Bernardus.

Uitbreiding van het schoolgebouw is wat de gemeente betreft, ’geen optie’. De gemeente is voor ’optimalisatie’ van het gebruik van dit schoolcomplex. Dat geldt tevens voor de clusterschool in de Bijvanck.

Ook wil het gemeentebestuur met de schoolbesturen om tafel om te komen tot aannamebeleid. ’Dit beleid heeft tot doel om te garanderen dat leerlingen die in Blaricum wonen, voorrang krijgen en leerlingen van buiten de gemeente alleen worden geplaatst als er plek is.’

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Blaricum Overig