Huizen boos op provincie

Huizen.

Huizen is ‘zeer teleurgesteld’ over de HOV-brief die GS van Noord Holland heeft vastgesteld.Dat laat de gemeente op haar site weten.Deze brief heeft een andere inhoud dan provincie en gemeente aanvankelijk op 10 februari 2017 zijn overeengekomen.

Het gaat over de meerijdvariant van de snelle bus via de Meent en de aanpassing bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg. Huizen wil bij dit knelpunt hooguit een linksafstrook aanleggen en is niet bereid een vrije busdoorsteek te realiseren.In het oorspronkelijke tekstvoorstel stond dat gemeente en provincie samen zouden kijken naar ‘optimalisatie van de situatie om te komen tot duurzaam HOV’.

Huizen vindt dat de definitieve brief een andere strekking heeft en dat het bereikte akkoord daarmee van de baan is.In de brief staat namelijk dat de provincie de regie overneemt als Huizen er niet in slaagt een geschikte oplossing te vinden voor de HOV-verbinding.

Wethouder Pas: “Feitelijk moeten wij nu constateren dat we weer terug zijn bij de situatie zoals die er lag voor het bestuurlijk overleg van 10 februari.Er is voor het college van burgemeester en wethouders geen enkele aanleiding om terug te komen op de eerder ingenomen Huizer standpunten.Dit temeer omdat wij van oordeel zijn dat de provincie onzorgvuldig heeft gehandeld.”


Meer nieuws uit Huizen