Huizen: spijt over misser met speelplekken

De door omwonenden geredde speelplaats aan De Twijg (Foto: 6FM Febr 2017)

De door omwonenden geredde speelplaats aan De Twijg (Foto: 6FM Febr 2017)

Huizen.

Voor de tweede maal in korte tijd haalt de gemeente Huizen een fors bedrag uit de reserve Sociaal Domein om wegbezuinigde speelplaatsen te behouden. Eerst ging het om een kleine 140.000 euro, nu om 75 mille.
De voltallige gemeenteraad floot het college in december terug toen het nieuwe speelruimtebeleid (nota SpeelWijzer) aan de orde was. Op aandringen van de raad werd het budget voor groot onderhoud verhoogd met 136.000 euro. Dit bedrag moet worden uitgesmeerd over de komende tien jaar.
Hiervoor werd een greep gedaan in de reservepot voor uitgaven in het ’sociaal domein’. Verder drong de raad erop aan dat de demografische ontwikkeling van wijken wordt meegewogen bij de spreiding van speelplaatsen over de gemeente.

Boetekleed Naar nu blijkt, heeft het college in december een flinke misser gemaakt. Reden om nu het boetekleed aan te trekken. „Wij hebben toen verzuimd u te informeren over een zestal speelplaatsen die, in verband met een collegebesluit uit 2011, nog op de nominatie stonden om te worden opgeheven en om die reden niet in het onderhoudsplan waren meegenomen”, melden b en w aan de raad. Het gaat om speelplaatsen aan de Twijg, Spaarne, Donge, Abbert, Noordwal en Hunze.
Deze ’heel vervelende omissie’ - aldus het college - werd eind vorig jaar ’pijnlijk’ duidelijk toen de gemeente bewoners van de Twijg mededeelde dat hun speelterreintje zou worden weggehaald. Wat tot verontwaardigde protesten uit de buurt leidde. Wat weer de aandacht vestigde op de zes ’vergeten’ speelplekken.

Repareren

Omdat de gemeenteraad eerder bereid bleek in de buidel te willen tasten voor extra onderhoud, komt het college nu met een soortgelijk voorstel om de ’omissie’ te repareren. De raad wordt voorgesteld een streep te zetten door het oude besluit om de zes speelplaatsen op te heffen. Dit betekent wel dat er geld op tafel moet komen voor onderhoud: 74.650 euro (voor de komende tien jaar) om precies te zijn. Dat bedrag wil het college, wederom, uit de pot sociaal domein halen.

Omwonenden

Een andere mogelijkheid is om slechts drie van de zes plekken te behouden. De gemeente heeft namelijk omwonenden om hun mening gevraagd. Bij de Twijg, Donge en Noordwal bleek een zeer grote meerderheid vóór behoud. Bij de Spaarne, Abbert en Hunze ging het daarentegen om een minderheid. Door het opheffen van deze drie speelplekken zou het extra onderhoud (met 31.570 euro) omlaag brengen. De raad heeft hierin het laatste woord.
Dit alles wil overigens niet zeggen dat er nooit meer speelplekken of toestellen worden weggehaald, beklemtoont het college. Voorwaarde is wel dat het om een inhoudelijke reden gaat en niet (meer) om een zuiver financiële.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Huizen Overig