Verwijt Wijdemeren aan Huizen is onterecht

Huizen.

Geheel ten onrechte verwijt Wijdemeren de gemeente Huizen niet solidait te zijn in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Anders dan Wijdemeren beweert, heeft Huizen nog steeds financieel nadeel en Wijdemeren voordeel.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Huizen aan de eigen gemeenteraad.

De kern van de ingewikkelde technische kwestie is deze. Omdat het geld uit het gemeentefonds anders wordt verdeeld, is recent ook de verdeelsleutel aangepast voor de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. Uitkomst: Huizen heeft een voordeel van 81.000 euro, Wijdemeren een nadeel van 217.000 euro. Huizen haakte af toen het erop aankwam onderling solidair te zijn. Wijdemeren (plus Laren en Blaricum overigens) zou worden geholpen in drie jaar toe te groeien naar de hogere bijdrage. Omgekeerd zouden de ’voordeelgemeenten’ pas eind 2019 hun hele voordeel incasseren. Na de Huizer weigering om mee te doen hebben Hilversum en Gooise Meren het Huizer deel van de solidariteitsbijdrage op hun schouders genomen. Verder: De werkelijkheid is echter anders, aldus b en w van Huizen. Ze stellen dat niet alleen moet worden gekeken naar de jongste aanpassing van de verdeelsleutel, maar ook naar de aanpassing uit 2014. Huizen liep toen nadeel op en groeide in drie jaar naar een 307.000 euro hogere bijdrage per jaar, aldus het Huizer college. En Wijdemeren kon vanaf 2014 juist toegroeien naar een voordeel van 315.000 euro op jaarbasis.
Nemen we die twee herverdelingen bij elkaar, dan heeft volgens burgemeester Fons Hertog en zijn wethouders Huizen nog steeds een nadeel: 307.000 euro nadeel (2014) min 81.000 euro voordeel (nu) is nog steeds een nadeel van 226.000 euro per jaar. Omgekeerd heeft Wijdemeren nog steeds een voordeel, berekenen ze: 315.000 euro voordeel (2014) min 217.000 euro nadeel (nu) is 98.000 euro voordeel per jaar.
Een ’schommelfonds’ om zulke kwesties voorgoed op te lossen is mogelijk, maar dat moet dan via de gemeenteraden lopen, aldus b en w van Huizen. Het algemeen bestuur (de burgemeesters) van de veiligheidsregio is niet bevoegd zo’n fonds in te stellen, schrijven ze.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws uit Huizen