Weer minder voortijdig schoolverlaters in Gooi en Vechtstreek

Wethouder Marianne Verhage van Huizen snijdt de taart aan

Wethouder Marianne Verhage van Huizen snijdt de taart aan

Regio.

In schooljaar 2015-2016 is het aantal voortijdig schoolverlaters in Gooi en Vechtstreek verder gedaald. 1,3% van de jongeren in onze regio verlieten om verschillende redenen het onderwijs zonder startkwalificatie. Het jaar daarvoor was dat 1,4%. Hiermee is vorig schooljaar een daling van meer dan 10% bereikt. Onze regio behoort hiermee tot de top-5 van Nederland en kreeg daarvoor een taart van minister Jet Bussemaker. Vanaf 2006 is het aantal uitvallers in de regio Gooi en Vechtstreek voortdurend gedaald. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, met name de leerplichtambtenaren, werpt vruchten af. Met vereende krachten worden jongeren binnenboord gehouden, omdat ze met diploma meer kans maken op de arbeidsmarkt en dus op een zelfstandig leven. Ook voor de komende jaren heeft de overheid middelen ter beschikking gesteld om het aantal schoolverlaters nog verder terug te dringen.


Meer nieuws

Regio Overig