Bewoners Laren zijn parkeren rand blauwe zone goed zat

Laren.

De gemeente Laren gaat, net als Blaricum en Eemnes, aan de slag met verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid via een nieuw verkeers- en vervoersplan (GVVP). De Brink is zoals verwacht het grootste knelpunt, maar inwoners van Laren hebben nog ruim 700 andere verkeersproblemen gemeld.

Bewoners konden eind vorig jaar interactief op een rij zetten waar ze als fietser, voetganger of automobilist problemen ervaren in het dorp. De resultaten werden donderdagavond in het gemeentehuis besproken met belangstellenden ,,Boven verwachting veel reacties kregen we’’, aldus Jos Hengeveld, de ingehuurde projectmanager GVVP voor de BEL-dorpen. In totaal voor de BEL kwamen ruim 2200 knelpuntreacties binnen. ,,In Laren springt de Brink springt er uit. Verder de wegen die mensen gebruiken om de Brink-file (verkeerslichten) te omzeilen: Sint Janstraat, Zijtak en Jagersweg.’’ Sluipverkeer kan kruispunten ook ontlasten, werd daar tegenover gezet. De ontwikkeling van sluipverkeer vanaf de overvolle A1 en A27 blijkt niet te worden geregistreerd, maar zit wel in beschikbare computermodellen van Rijkswaterstaat.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws uit Laren