Bijzondere start jubileumjaar St. Jan

St. Jan tijdens een repetitie

St. Jan tijdens een repetitie

Laren.

Muziekvereniging St. Jan is begonnen met de viering van zijn jubileumjaar. De start was een bijzondere hoogmis op zondag 12 februari om 10.00 uur in de Basiliek van Laren. Het harmonieorkest van de muziekvereniging voerde samen met zangkoor Sint Jan-Goede Herder, de Missa Brevis van Jacob de Haan uit. De vereniging werd in 1922 in Laren opgericht door de toenmalige kapelaan Uytewaal, met als voornaamste reden om de jongeren uit de kerk een zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen bieden. Tegelijk konden de muzikanten voorzien in de behoefte aan muzikale begeleiding van de Sint Jans processie.


Meer nieuws

Laren Overig