Visser bouwt Keucheniushof

Een impressie

Een impressie

Huizen.

Visser Bouw Maatschappij BV uit Huizen gaat De Keucheniushof ontwikkelen en bouwen. Intensief overleg tussen Visser Bouw Maatschappij en de gemeente Huizen heeft geleid tot een akkoord. Het plan voor De Keucheniushof komt voort uit een intensief participatietraject. Het bestaat uit 22 eenheden, een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren wordt bovengronds opgelost. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Van Keucheniusgat naar De Keucheniushof In juli 2016 is het participatietraject afgerond met een mooi en gedragen plan voor een gebied dat al sinds de jaren negentig onderwerp van gesprek is. Het resultaat isDe Keucheniushof. In september 2016 gaf de gemeenteraad hier een akkoord op. In de tussentijd waren Visser Bouw Maatschappij en de gemeente in overleg om te onderzoeken of een gunning aan Visser Bouw Maatschappij mogelijk was, uiteraard tegen marktconforme voorwaarden en passend bij de gunningsregels. Dat is gelukt met het akkoord dat er nu ligt. “Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling”, zegt wethouder Marlous Verbeek. “Het beantwoordt aan de uitgangspunten die via participatie tot stand zijn gekomen en waar de raad in september 2016 mee instemde. Het is een plan met dorps karakter, kleinschalig en passend in het centrumgebied”. Visser Bouw Maatschappij en de gemeente hebben ook besloten geen juridische procedures meer met elkaar te voeren. “Dat boek is dicht. We gaan vanaf nu vooruit kijken en ons dorp de kwaliteit geven die het verdient”, aldus Marlous Verbeek. Rekenen en tekenen De gemeente en Visser Bouwmaatschappij zijn sinds juni 2016 met elkaar in gesprek om te kijken of ze samen tot afspraken over de ontwikkeling en de bouw van het plan konden komen. Gerrit Jan Visser: “Na een intensief proces van rekenen, tekenen en praten hebben we een mijlpaal bereikt. Ik ben bijzonder blij met het nu voorliggende plan De Keucheniushof. Het past bij Huizen en als Huizer ondernemer ben ik er trots op dat ik dit mooie plan mag realiseren. De gemeente en ik hebben tezamen met onze adviseurs en in een goede sfeer gewerkt aan een integrale oplossing. Juist daardoor heb ik veel vertrouwen in de toekomst. Samen met de gemeente gaan we voor een centrumgebied waar het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven is.” Participatieproces en Termijnagenda Het participatieproces leidde niet alleen tot het bouwplan De Keucheniushof. Ook is gekeken naar een ontwikkelstrategie voor het hele centrum en de verbindingen daar naartoe. Die punten zijn vastgelegd in een termijnagenda. Ook aan die termijnagenda wordt hard gewerkt. Zo vindt er op dit moment een verkenning plaats naar mogelijkheden voor het onderdeel ‘parkeren/verkeer’. Die verkenning moet antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld het koppelen van parkeergarages: de voor- en nadelen, de kosten en voor wiens rekening die zijn en de bereidheid tot meewerken van de eigenaren van de parkeergarages.


Meer nieuws

Huizen Overig