Huizen en provincie nog oneens over snelle bus

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Huizen.

Huizen heeft op ambtelijk niveau nee gezegd tegen een gelijkluidend voorstel als dat aan Blaricum is voorgelegd in het kader van de snelle bus en een mogelijk vrije busbaan. Dat laat de gemeente weten in een reactie op vragen. "Huizen heeft andere tekstvoorstellen aan de provincie voorgelegd. Deze waren ook op ambtelijk niveau voor de provincie niet haalbaar. Afgelopen woensdag is ambtelijk vastgesteld dat er een bestuurlijk overleg dient te komen om een mogelijke oplossing te bedenken", aldus de gemeente. Blaricum bereikte met de provincie overeenstemming over het traject van het zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De snelle bus gaat meerijden over de Meent en een vrije busbaan is daardoor voorlopig van de baan. "Huizen kan voor een groot deel meegaan met de oplossing. Op een onderdeel kan Huizen zich niet in de oplossing vinden. Dit betreft de tweede alinea op bladzijde twee van de brief van de provincie." Hierin krijgt de provincie het mandaat om maatregelen te bedenken om de HOV-verbinding in stand te houden, als Blaricum er zelf niet in slaagt om een adequate oplossing uit te werken. "De gemeente Blaricum verplicht zich om daar medewerking aan te verlenen. Feitelijk betekent dit dat daarmee de deur weer open staat voor de vrije busbaan of delen daarvan. Dit lijkt ons ongewenst", aldus Huizen.

Bron: HuizerNieuws.nl


Meer nieuws

Huizen Overig