Nieuwe seniorenorganisatie voor de BEL

De BEL.

De ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, is geherstructureerd en dat betekent dat er ook gevolgen zijn voor de lokale afdeling van de bond. "Dit betekende voor de lokaal werkende teams dat er een keus gemaakt moest worden uit het stoppen van de activiteiten of het onderbrengen bij een lokale organisatie of zelfstandig verder gaan. Het oude bestuur van de ANBO afdeling BEL heeft besloten om te kiezen voor deze laatste optie." Het team heeft als uitgangspunt gekozen om de belangrijkste doelstellingen die de ANBO afdeling BEL had over te nemen en zo nodig uit te breiden voor senioren die wel of geen lid van de ANBO zijn. Dit betekent dat eind december 2016 een nieuwe seniorenorganisatie van start is gegaan onder de naam BasBEL. BasBEL staat voor Brede Algemene Seniorenvereniging voor de BEL-gemeenten.


Meer nieuws uit De BEL