Blaricum en Laren krijgen LED verlichting

Regio.

De openbare straatverlichting in de Bijvanck (Blaricum) en in Laren wordt duurzamer gemaakt door het toepassen van LED verlichting. Vanmiddag ondertekenden de gemeenten en de firma Ziut B.V. een overeenkomst om dit mogelijk te maken. Deze firma gaat voor beide gemeenten ook voor meerdere jaren het beheer en onderhoud uitvoeren. De openbare verlichting in de Bijvanck wordt dit jaar grotendeels vervangen door nieuwe masten met LED armaturen. In Laren vindt de vervanging geleidelijk plaats over een periode van meerdere jaren. De uitvoering start naar verwachting dit voorjaar. Voor bewoners van de Bijvanck wordt voorafgaand aan de uitvoering nog een informatieavond georganiseerd. De overeenkomst met de firma Ziut is het resultaat van een gezamenlijke aanbesteding en geeft invulling aan nieuw beleid. De gemeenten Blaricum en Laren streven efficiënte en effectieve straatverlichting na, met oog voor duurzaamheid, energiebesparing, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Daarbij is gezocht naar een balans tussen een duurzame en energiebesparende oplossing (LED verlichting met dim technologie) enerzijds en financiële haalbaarheid anderzijds. Wethouder Liesbeth Boersen - Jong (Blaricum): “Bij openbare verlichting gaat het niet over licht alleen, maar juist ook over thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Het is dan ook belangrijk dat we de verlichting goed voor onze inwoners regelen. Daarom ben ik blij dat er nu een overeenkomst ligt, waarin we ook afspraken hebben gemaakt over onderhoud en beheer.” Ton Stam, wethouder Laren: “Het is de eerste keer dat we op het gebied van verlichting op deze manier met een externe partner samenwerken. Ik ben blij dat we op basis van nieuw beleid tot deze overeenkomst zijn gekomen en heb veel vertrouwen in de samenwerking.”


Meer nieuws uit Regio