Nieuw bestuursmodel voor GNR

Regio.

Het Algemeen Bestuur van het Goois Natuurreservaat heeft op 22 december een historisch besluit genomen. Het bestuursmodel van de natuurorganisatie wordt na bijna 85 jaar gemoderniseerd. Daarvoor zijn de statuten aangepast. Zes Gooise gemeenten en Amsterdam stichtten in 1932 het Goois Natuurreservaat (GNR). De organisatie heeft als doel de natuur in het Gooi te behouden. Na een recente roerige periode, waarin er onder meer plannen waren voor een samengaan met het provinciaal waterleidingbedrijf, werd een moderniseringsproces gestart. Uitgangspunt hierbij was het bestuur kleiner en slagvaardiger te maken. In het kort houdt de modernisering in dat het algemeen en het dagelijks bestuur, vanaf 1 januari 2017, worden vervangen door een kleiner bestuur waarin namens de participanten alleen nog portefeuillehouders uit de colleges van B&W of een gedeputeerde zitting nemen. Verder is er een onafhankelijk voorzitter en worden twee externe deskundigen als bestuurders toegevoegd. De invullingen van het nieuwe bestuur zal de komende maanden zijn beslag krijgen.


Meer nieuws uit Regio