Accoord over uniek Blaricums natuurgebied

Taart met weidevogel bij de ondertekening van het accoord

Taart met weidevogel bij de ondertekening van het accoord

Blaricum.

Natuurgebied De Kampen in Blaricum blijft een open grasland en zal verder worden ontwikkeld tot een gebied voor weidevolgels.Donderdag 22 december 2016 ondertekenden de gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten daarvoor een accoord. De Kampen is een stuk land dat ligt tussen de A27 en het Eemmeer. Het was vroeger weidegrond voor de Erfgooiers. Samen met het weidegebied Eemland is De Kampen één van de grootste open graslandgebieden van Nederland. De terreinen worden gebruikt door boeren uit de buurt. Voor de recreanten is het bereikbaar vanaf paden en dijken.


Meer nieuws

Blaricum Overig